Zártkertek tulajdonosainak figyelmébe

 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 89/A. § (1)-(2) bekezdései alapján a tulajdonos 2017. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését. Az átminősítés legfontosabb joghatása az, hogy a kivont ingatlan a továbbiakban nem minősül termőföldnek, ezért az ingatlan értékesítésének folyamata leegyszerűsödik és felgyorsul, a belterületi ingatlanokéval azonos módon történik az adásvételük. A termőföld értékesítése ugyanis rendkívül időigényes és bonyolult folyamat (megközelítőleg fél évig tart), számos feltétellel és kockázattal, így korántsem biztos, hogy a vevő tulajdonossá válik.

Fontos tudnivalók:

Határidő: 2017. december 31.

Földhivatalnak fizetendő díj: 0,- Ft

Amennyiben jogi segítségre van szüksége, keressen bizalommal! Ha zártkerti ingatlanának a művelése ága szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, nádas vagy erdős és fásított terület, érdemes most lépnie.

 


 

Újabb fontos határidő gazdálkodó szervezetek számára: 2017. augusztus 31.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján minden gazdálkodó szervezet köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét, vagyis cégkapuját.

A cégkapu az ügyfélkapuhoz hasonló szolgáltatás, ezen keresztül lehetővé válik, hogy a hivatalok az ügyfelekkel elektronikusan kapcsolatot létesíthessenek, dokumentumokat küldjenek, vagy éppen fogadjanak. A törvény értelmében a regisztrációnak 2017. augusztus 31. napjáig meg kell történnie a cegkapu.gov.hu oldalon, azonban a törvény átmeneti rendelkezései alapján a gazdálkodó szervezetek a jogszabályi kötelezettségnek még 2017. december 31. napjáig hátrányos jogkövetkezmények nélkül eleget tehetnek. A határidő letelte után azonban a gazdálkodó szervezetek ellen törvényességi felügyeleti eljárás indítható a regisztráció elmaradása esetén.