K O R O N A V Í R U S

 

Általános tájékoztató

Kedves Ügyfeleim!

A Kormány a koronavírus-járvány miatt veszélyhelyzetet hirdetett, amelyre tekintettel 2020. március 15. napjától a bíróságokon rendkívüli ítélkezési szünet került elrendelésre a veszélyhelyzet megszűnésesig. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hazai bíróságok – szűk körben meghatározott kivételekről eltekintve – nem tartanak előkészítő ülést, tárgyalást és nyilvános ülést, a már kitűzött eljárási cselekmények beállításra kerülnek, új határnapot hivatalból tűznek. Ezzel kapcsolatban a bíróságok a peres feleket és az idézett személyeket külön is tájékoztatni fogják.

Figyelemmel arra, hogy konkrét jogszabályi rendelkezés hiányában szakmai körökben is komoly jogértelmezési nehézséget okoz, hogy a jelen rendkívüli ítélkezési szünetben az eljárási határidők nyugszanak-e vagy folynak tovább, esetleg újrakezdődnek a veszélyhelyzet megszűnése után, ezért mindenkinek azt javaslom, hogy a korábban kapott határidőket betartva tegyen eleget a felhívásokban szereplő (pl. nyilatkozattételi) kötelezettségeinek.

Minden Ügyfelemet igyekeztem egyedileg (e-mailben vagy telefonon) tájékoztatni arról, hogy az elrendelt veszélyhelyzet várhatóan milyen hatással lesz az ügyére, milyen teendőink vannak, de amennyiben további kérdések merülnének fel, úgy azokat kérem e-mailben (kapcsolat@drnagyviktoria.hu) tegyék fel.

Mindannyiuk egészségének megóvása érdekében a személyes ügyfélfogadás az irodában határozatlan ideig szünetel, a munkavégzés „home office” üzemmódban, a kommunikáció pedig elektronikusan, e-mail útján történik.

Vigyázzunk magunka, vigyázzunk egymásra!

Tisztelettel:

dr. Nagy Viktória

Fontos tudnivalók a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben

Földhivatali ügyintézés a veszélyhelyzet idején

Okirat benyújtása

Kérelem, hiánypótlás benyújtására kizárólag postai úton, illetve a telephelyeken elhelyezett gyűjtődoboz útján van lehetőség, mivel a földhivatali eljárásokban nem kötelező a személyes benyújtás. A személyes ügyintézés 2020. március 18. napjától határozatlan ideig szünetel!

Amennyiben az Ügyfélnek a benyújtott iratok kapcsán érkeztetett példányokra van szüksége, úgy azokat a földhivatal postai úton vagy elektronikus irat formájában, elektronikus úton küldi meg a kísérőlevélben megadott instrukcióknak megfelelően.

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetése

A szolgáltatási díjat – a település nevének és az ingatlan helyrajzi számának a közleményrovatban történő feltüntetése mellett – a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10033001-00301617-00000000 számlaszámra kell utalni és az utalás megtörténtének igazolását a kérelemhez kell csatolni.

Tulajdoni lap és térképmásolat

A tulajdoni lapok és térképmásolatok igénylésére az ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség, azok kizárólag elektronikus úton, Ügyfélkapu használatával szerezhetők be.

Bíróságok működése

2020. március 15. napjától a bíróságokon rendkívüli ítélkezési szünet lépett hatályba, amelynek legfontosabb jogkövetkezményei az alábbiak:

  • Azokban a polgári peres ügyekben, ahol tárgyalás került kitűzésre vagy tárgyalás tűzésének lenne helye, sor kerül az eljárás félbeszakadásának megállapítására azzal, hogy a bíróság a veszélyhelyzet megszűnése után, hivatalból tűz újabb tárgyalási határnapot. A rendkívüli ítélkezési szünetben is meghozza – elsődlegesen távmeghallgatás útján – elsőfokú döntését a bíróság az ideiglenes megelőző és a megelőző távoltartással kapcsolatos ügyekben, eljár a szülői felügyelet rendezése, megszüntetése, visszaállítása iránt indított, valamint a végrehajtási és a gondnoksági perekben.
  • A büntetőeljárási törvény nem ismeri az ítélkezési szünet fogalmát, ugyanakkor a büntetőügyekben a bíróságok a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel sorra halasztják el a már kitűzött tárgyalásokat. A bíróság dönt – távmeghallgatás útján – a pszichiátriai betegek gyógykezeléséről is, a nyomozási bírók pedig határoznak a személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés elrendeléséről, fenntartásáról, meghosszabbításáról.
  • Nincs személyes ügyfélfogadás a kezelőirodákban, a folyamatban lévő ügyek állásáról kizárólag telefonon vagy elektronikus úton lehet érdeklődni.
  • Nincs bírósági ügyfélsegítő nap (korábbi nevén panasznap), az Ügyfeleknek a rendkívüli ítélkezési szünet tartama alatt nincs lehetőségük arra, hogy a bíróság segítségét kérjék kérelmük jegyzőkönyvbe vételéhez.