Ügyvédi tevékenységem során az alábbi szakterületeken vállalok jogi képviseletet, nyújtok tanácsadást, szerkesztek okiratokat:

 • Büntetőeljárásban védelem és sértetti képviselet
 • Ingatlanjog teljes körű jogi tanácsadással és ügyintézéssel
  • Adásvételi szerződés, adásvételi előszerződés
  • Ajándékozási szerződés
  • Haszonélvezeti jog alapítása, töröltetése
  • Jelzálogjog alapítása
  • Bérleti szerződés
  • Termőföldügyletek
  • Telekalakítással kapcsolatos megállapodások (telekmegosztás, telekegyesítés, telek-határrendezés, épületkiemelés)
 • Ingatlannal összefüggő jogviták peres és peren kívüli intézése(közös tulajdon megszüntetése, tulajdonjogi perek)
 • Házassági vagyonjog
  • Házassági vagyonjogi szerződés
  • Élettársak vagyonjogi szerződése
  • Házastársi vagyonközösség megszüntetése
  • Élettársi vagyonközösség megszüntetése
 • Cégjog
  • Gazdasági társaságok alapítása
  • Változásbejegyzési eljárások
  • Társasági jogi kérdések
 • Öröklési ügyek
  • Végrendelet
  • Öröklési szerződés, tartási szerződés szerkesztése
  • Képviselet hagyatéki eljárásban
 • Kártérítési jog, sérelemdíj
 • Követelések érvényesítése, behajtása
  • Fizetési felszólítás
  • Fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése, ellentmondás benyújtása fizetési meghagyásos eljárásban
  • Peres eljárásban, végrehajtási eljárásban történő képviselet
 • Civil szervezetek joga
  • Alapítványok, egyesületek alapítása
  • Változásbejegyzési eljárások